För inte så länge sedan ansågs mammans livsuppgift vara att uppfostra sina barn men det är sällan som det verkligen varit så utan barnen lämnades till äldre släktingar eller syskon medan föräldrar och ännu äldre syskon arbetade för brödfödan. När det gäller daghem/förskola så är det väldigt individuellt hur bra det kan anses vara för barnet att tillbringa tid där. En del barn är mer sociala än andra och en del barngrupper stökigare än andra. För de allra flesta barn brukar det ändå bli bra att få vara där medan föräldrarna arbetar men inskolningen kan ta allt från någon enstaka dag upp till ett halvår i sällsynta fall. Oftast, men inte alltid, när det blir problem så beror det på att barnet lever i en utsatt familj och på så sätt är känsligare för stress och oro i gruppen.