Att skaffa barn innebär ett stort ansvar, det tror jag de flesta av oss är skrämmande medvetna om när vi går i valet och kvalet innan det verkligen blir en befruktning. Vi går och ältar det under graviditeten, en del av oss så mycket att ansvarsbördan skulle kunna tvinga fram en abort ? för klarar vi verkligen av det när allt kommer omkring, att fostra våra barn till ansvarsfulla medmänniskor? Naturligtvis klarar de flesta av oss det med glans. Ibland behövs lite eftertanke både före, under och efter graviditeten. Vi presenterar här FNs Barnkonvention. Läs och begrunda.

Barnkonventionen gäller alla barn upp till 18 år och är inriktad på individen ? den enskilda flickan eller pojken ? och de olika delarna handlar om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda. Barnkonventionens budskap är att alla barn ska respekteras.

Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter ? barnkonventionen ? efter ett beslut i riksdagen den 21 juni 1990 utan att reservera sig på någon punkt. Genom detta har Sverige åtagit sig att följa konventionens bestämmelser. Barnkonventionen innehåller olika slag av rättigheter, dels medborgerliga och politiska rättigheter, dels ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Konventionen tar också hänsyn till barnets utsatthet och sårbarhet, vilket kommer till uttryck i de rättigheter som syftar till att ge barnet skydd mot övergrepp och utnyttjande.

Förteckning över artiklar i FNs konvention om barns rättigheter. Första delen i barnkonventionen är den som talar om vilka rättigheter barnet har. Del 2 och 3 talar om organisation och genomförande. Vill du läsa hela barnkonventionen kan du till exempel gå in på UNICEFs hemsida och läsa fulltext- kort- eller lättlästversioner av den.

Art. 1-3 Definitioner
Art. 4 Hur genomförandet ska gå till
Art. 5 Föräldrarna
Art. 6-8 Grundläggande rättigheter
Art. 9-10, 15 Familjen
Art. 11 Olovligt bortförande
Art. 12-15 Åsikts-, yttrande- religionsfrihet m.m.
Art. 17 Massmedia
Art. 18 Uppfostran och utveckling
Art. 19 Skydd mot övergrepp
Art. 20 Alternativ omvårdnad
Art. 21 Adoption
Art. 22 Flyktingbarn
Art. 23 Handikappade barn
Art. 24 Hälsa- och sjukvård
Art. 25-27 Social trygghet
Art. 28-29 Utbildning
Art. 30 Minoritets- och urbefolkning
Art. 31 Vila och fritid
Art. 32-38 Skydd av barn
Art. 39 Rehabilitering
Art. 40 Straff och kriminalvård
Art. 41 Förhållande till mer långtgående bestämmelser

Julen 2000 hade vi Barnkonventionen som tema i vår julkalender.