Inför en utlandsresa är det viktigt att ta reda på vilka vaccinationer som rekommenderas. Till de flesta länder i Västeuropa behövs oftast inga speciella vaccinationer utöver de som gäller för Sverige men det är ändå bra att försöka ta reda på om det skett några ändringar eller om det finns speciella områden med egna rekommendationer.

Det är omöjligt att ge generella råd om vaccination eftersom de måste vara individuellt utformade för varje enskilt fall. Inför varje resa bör man därför ta kontakt med en vaccinationsmottagning eller infektionsklinik för att få aktuell information om vilka vaccinationer som kan behövas. Vilka vaccinationer som eventuellt behövs beror på såväl resan (resmål, resans längd, typ av vistelse) som resenären (tidigare vaccinationer, eventuellt underliggande sjukdomar, allergier).

Det är dock viktigt att tänka på att det finns särskilda rekommendationer för gravida kvinnor. Tänk därför på att informera läkaren om att du är gravid när du frågar om vaccinationer. Bland annat så bör man inte turistresa till tropikerna, till områden med klorokinresistent malaria eller till områden med dålig allmänhygien i början och slutet av graviditeten. Vissa vacciner ska heller inte ges till gravida kvinnor under hela eller delar av graviditeten. Så länge kvinnan inte är HIV-positiv finns det inga restriktioner när det gäller vaccination och amning men det är alltid bäst att informera om att man ammar när man frågar om vaccinationer.

Barn bör ha fått så många vaccinationer som möjligt innan man reser utomlands.

På smittskyddsinstitutets hemsida finns aktuell information och länkar till sidor som har vaccinationsråd till specifika resmål i utlandet.