Påssjuka (parotit, mumps) är en virussjukdom. Viruset angriper spottkörtlar och det centrala nervsystemet. Det är inte ovanligt med en lindrig hjärnhinneinflammation som innebär en viss risk för bestående dövhet. Män kan bli sterila om båda testiklarna drabbas av viruset.