I en studie gjord i Israel visade det sig att risken för missbildningar är ungefär lika stor bland judar och kristna men risken är större bland muslimer och druser. Det förklaras med skillnader i de olika samhällena, bland annat är det ovanligare med aborter på grund av att fostret är missbildat bland muslimer och druser.