Ett barn av 500 föds med läpp- käk- gomspalt. Att läppen och käken är kluven kan man se relativt lätt med ultraljud, att bara gommen är kluven är däremot svårt att se. Ibland är LKG ett delsymtom, till exempel vid kormosomskadan Trisomi 13. Fördelen med att hitta LKG redan vid ultraljudet är att föräldrarna hinner vänja sig vid tanken att barnet har LKG och att de hinner förbereda sig för framtida sjukhusvistelser i samband med att spalten opereras.