Kikhosta, pertussis, är en mycket smittsam luftvägsinfektion som också brukar bli långdragen. Vuxna klarar av sjukdomen men för spädbarn kan hostattackerna medföra livsfara.

På 1950-talet infördes vaccinationer mot kikhosta men vaccinets effekt försämrades och 1979 avbröts vaccinationerna. 1996 infördes ett nytt och förbättrat vaccin. Genom att ge vaccinet tre gånger vid olika tillfällen byggs immunförsvaret upp. Det är inte garanterat att man klarar sig från sjukdomen om man vaccinerar sig men oftast blir den lindrigare än utan vaccinationsskyddet. Den som är vaccinerad och blir sjuk bör tänka på att sjukdomen smittar.

Vaccinet ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Redan efter andra vaccinationen har barnet ett visst skydd men barn som är yngre än 6 månader bör inte utsättas för risken att bli smittad.