Hypospadi innebär att pojken föds med ett för kort urinrör där urinrörsöppningen sitter på penis undersida. 7% av de pojkar som föds med hypospadi har också en eller flera familjemedlemmar som också har hypospadi. Pojkar som föds med hypospadi har i allmänhet lägre födelsevikt än andra pojkar och det är vanligare bland tvillingar, framförällt enäggstvillingar.

Det finns olika former av hypospadi.

  • glandulär hypospadi 53%
  • penila former 39%
  • penoskrotal eller perineala varianter 6%
  • kluven prepuce som enda manifestation 2%