Hypospadi är en missbildning som innebär att urinröret mynnar i penis bakre eller undre yta. Under 1960-talet fann man en ökning av antalet gossebarn med hypospadi i Sverige och under 1970-talet fann man en ökning i bl.a. Norge, Danmark, England and Ungern. I Norge och Danmark fortsatte ökningen under 1980-talet. Det är ovanligare med hypospadi i Finland. Uppgifterna är något osäkra dock eftersom man ställer olika kriterier i olika länder. En teori är att miljöfaktorer påverkar riskerna att drabbas.