Av 468 barn under ett år som obducerades 1980-1998 dog 331 i PSD, fysiskt våld orsakade 30 barns död och hjärt-kärlmissbildningar orsakade 19 barns död. Bland de barn som dött i PSD fann man att många dog i myocardit, en inflammation i hjärtat, eller att det var en bidragande orsak till att barnet dött. En studie av dessa och andra barn visade att man inte kan se på vikt eller födelsevikt om barnet löper större risk att dö i PSD, däremot kan man gissa hjärtats vikt genom att väga barnet vilket i sig kan ge en fingervining om barnet lider av någon hjärt-kärlmissbildning som i längden kan orsaka barnets död.