Det är sällan hjärtmissbildningar upptäcks med ultraljud i graviditeten. Vid rutinundersökningen i vecka 18 kan man bara få en tillfredsställande bild av hjärtat hos 95% av fostren, det blir dock lättare ju längre fram i graviditeten man kommer. Den optimala tiden att bedöma fosterhjärtan anses vara i tjugoförsta graviditetveckan. De som löper störst risk att föda barn med hjärtmissbildningar är kvinnor med hjärtfel i släkten, som har diabetes eller som tidigare fött ett barn med hjärtmissbildning. Känner man till de riskfaktorerna så håller man lite extra koll på barnets hjärta under graviditeten.

Acardi

Ungefär 1% av enäggstvillingar saknar hjärta helt. De kan överleva i livmodern genom att de får sin blodförsörjning från det friska fostret. Ofta har dessa foster också andra missbildningar. Eftersom fostret saknar hjärta kan det inte överleva efter födelsen.

Situs inversus

Situs inversus innebär att hjärtat sitter på fels sida i kroppen. Ungefär en av 100 000 svenskar har hjärtat på höger sida. Vid total situs inversus sitter samtliga inre organ spegelvänt, vid partiell situs inversus sitter bara en del organ spegelvända – ofta antingen i buken eller i bröstet. Oftast är det lätt att hitta situs inversus med ultraljud eftersom organen sitter på fel plats. Det finns en ökad risk att fostret ha andra missbildningar i det cardiovaskulära systemet, till exempel i de stora blodkärlen.

Fyrkammarmissbildningar

Det finns fyra missbildningar som kan diagnostiseras med ultraljud. Den vanligaste är hypoplastisk vänsterkammare, det innebär att kranskärlen runt hjärtat försörjs baklänges och blodflöde från ventrikeln saknas. Atrioventrikulära defekter innebär defekter i förmaks- och kammarseptum vid crux, ofta är detta också förknippat med andra hjärtfel eller Trisomi 21, förmodligen görs också ett kromosomtest när detta upptäcks.

Även om kirurgerna blir allt bättre på att operera hjärtmissbildningar och de flesta kan åtgärdas genom en eller flera operationer innebär vetskapen att ens barn bär på en hjärtmissbildning stor oro för föräldrarna. Barnet får göra upprepade operationer och föräldrarna lever med risken att barnet kan dö av sin missbildning. Ofta kan det vara svårt att ge föräldrarna en heltäckande bild i förväg, hittar man en hjärtmissbildning tillkallas också en ultraljudsexpert och föräldrarna får information från bland annat barnläkare och barnhjärtkirurger.