Hib (Haemophilus influenzae typ b) är en bakterie. Den orsakar infektioner med snabbt förlopp och man riskerar att drabbas av struplocksinflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, särskilt stor risk löper små barn. Dödligheten är 5% och uppemot en tredjedel riskerar att få bestående men efter hjärnhinneinflammation.