Difteri kallas även äkta krupp eller strypsjuka. Det är en smittsam och svår halsinfektion som fortfarande finns i Östeuropa. Innan man lyckades ta fram ett vaccin på 1940-talet var sjukdomen vanlig även i Sverige.

Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador bl.a. på hjärta och nerver. Vaccinet dödar inte bakterien utan skyddar mot effekten av dess gift.