En stude gjord i Skåne visade att risken att drabbas av luftvägsinfektioner i förskoleåldern och därmed vara i behov av antibiotikabehandling, är större hos barn som är på dagis/förskola jämfört med barn som mestadels är hemma.

Källa:
Forssell G, Håkansson A, Månsson NO. (2001) Risk factors for respiratory tract infections in children aged 2-5 years. Scand J Prim Health Care 2001 Jun;19(2):122-5