Cystisk fibros (CF) är en ärftlig, medfödd, sjukdom. Det föds 15-20 barn med cystisk fibros i Sverige varje år. Ibland dröjer det länge innan symtomen uppträder så tydligt att man kan misstänka att man har sjukdomen. Cystisk fibros innebär att funktionen i kroppens slembildande körtlar inte fungerar som de ska utan utsöndrar ett allt för tjockt och segt slem och svettkörtlarna utsöndrar ovanligt salt svett. Slemmet täpper till de små luftrören i lungorna så att dessa fungerar sämre, det utgör också en perfekt grogrund för bakterier så att det lättare uppstår infektioner. Buspottkörteln kan också täppas av slem så att den får svårt att utsöndra de enzymer som behövs för att smälta mat vilket leder till att kroppen inte kan ta upp näringsämnen och man får ont i magen.

Överlevnaden i cystisk fibros har ökat, förr var det sällan man överlevde barndomen medan de flesta nu åtminstone når 50 årsåldern, allt fler kvinnor når därmed den ålder då de vill ha barn. Om man har en mild form av cf är det i allmänhet ingen fara att gå igenom en graviditet eftersom man följs upp under hela graviditeten. Har man svårare former av cf finns ökad risk för vissa komplikationer men är man medveten om dem och följer upp kvinnan under graviditeten går det väl ändå.

I en studie visade det sig att 15% av kvinnorna hade blivit gravida genom assisterad befruktning. 10% hade genomgått en abort, 14% hade varit med om missfall och 1% hade haft ett utomkvedshavandeskap. 75% av graviditeterna hade resulterat i ett levande fött barn.

Den vanligaste komplikationen är prematur födsel vilket enligt en svensk studie sker vid var fjärde fall. De som födde för tidigt hade i allmänhet nedsatt lungfunktion. Andra komplikationer hos kvinnorna som verkade leda till prematurfödsel var diabetes, astma eller leversjukdom. Kvinnor som födde för tidigt vägde i allmänhet mindre än de kvinnor som gick full tid och hälften av alla kvinnor i studien behövde näringstillförsel av någon form. När det gäller lunginfektioner fanns det ingen skillnad mellan de båda grupperna. Lungfunktionen verkade inte försämras under graviditeten men behovet av antibiotika ökade. Var fjärde barn förlöstes med kejsarsnitt och fyra av fem barn ammades. Inget av barnen i studien hade cf.