Lite mer än 2 foster av 1000 med Cerebral Pares (CP) föds levande. Man lyckas rädda allt fler ban med CP till livet och andelen levande födda ökar långsamt. Även om de flesta av dessa barn föds för tidigt är det ändå många barn som föds fullgångna.

Genom att se vilka handikapp barnet har kan man räkna ut ungefär när i graviditeten felet inträffat. Trenden är svagt sjunkande när det gäller risker i samband med fullgångna eller nästan fullgångna graviditeter, vid dessa tillfällen är orsaken i allmänhet fosterasfyxi – syrebrist.

Spastisk halvsidig förlamning, förlamning i armar/ben eller förlamning i armar och ben kan ses hos 33%, 44% respektive 6% av barnen. 12% av barnen har rörelsesvårigheter som i bland kan vara smärtsamma och 4% av barnen har svårt att samordna sina rörelser.

Hos prematura barn med CP tror man att det uppstod innan födelsen hos 12%, i samband med födelsen (dagarna före, efter eller under förlossningen) hos 61% av barnen och i 27% av fallen kunde man inte säga vad orsaken var. När det gäller fullgångna barn var förhållandet lite annorlunda. Hos de barnen trodde man att CP uppstått innan födelsen i 51% av fallen, i samband med förlossningen i 36% av fallen och i bara 14% av fallen var man osäker på orsaken till CP.