Celiaki innebär att man inte tål gluten som är ett protein i vete, råg och korn. Man räknar med att 1% av befolkningen är glutenintoleranta men det finns ett stort mörkertal eftersom många inte förstår att de är det. Man kan drabbas i vilken ålder som helst och som vuxen är kanske inte gluten det första man tänker på när man blir trött, deprimerad eller går ner i vikt. Hos barn uppträder symtomen när man börjar introducera mat som innehåller gluten. Symtomen kan vara väldigt varierande: dålig viktökning, kräkningar och diarré eller förstoppning.

Mellan en och två procent av svenska barn födda 1992-1993 har celiaki, glutenintolerans. Även om det inte finns några säkra samband eftersom det var flera faktorer som påverkades under tiden då allt fler fick celiaki så finns det några faktorer som ter sig lite extra intressanta och som tros kunna ha en viss inverkan: hur mycket gluten barnet får, hur gammalt barnet är när gluten introduceras och om barnet ammas under introduktionen.

De flesta är överens om att det är bra att amma så länge som möjligt och att börja introducera glutenkost medan man ammar. Gröt verkar kunna vara bättre att börja med än välling. Det är osäkert om det är amningen i sig som skyddar eller om det är så att amningen bidrar till att övergången blir lite mer försiktig.