Barnet befinner i det utvecklingsstadium som ibland betecknas ”tillit-misstro” till andra personers förmåga och vilja att tillgodose grundläggande behov (värme, föda, skydd, närhet, kontakt). Fungerar det bra leder det med tiden till att barnet kan se framåt, klarar av frustration och lär sig att dess behov inte måste tillfredsställas direkt utan barnet kan vänta en stund. Fungerar det dåligt leder det till att barnet blir misstänksamt, avvisande, resignerar och blir tillbakadraget.

Vid ungefär sju månaders ålder kommer barnet i en fas där det upplever separationsångest, det beror på att barnet börjar se sig själv som en egen individ som inte hänger samman med mamman, pappan eller någon annan viktig person. Nu sover de flesta barn hela nätter, det vill säga minst fem timmar i sträck, en fjärdedel av sömnen utgörs av drömsömn.

Nu börjar de flesta barn att med vilja kunna släppa taget om saker de fått fatt. En del barn börjar kunna krypa nu.