Under andra månaden fortsätter barnet att utveckla tillit-misstro till andra personers förmåga och vilja att tillgodose grundläggande behov (värme, föda, skydd, närhet, kontakt). Fungerar det bra leder det med tiden till att barnet kan se framåt, klarar av frustration och lär sig att dess behov inte måste tillfredsställas direkt utan barnet kan vänta en stund. Fungerar det dåligt leder det till att barnet blir misstänksamt, avvisande, resignerar och blir tillbakadraget.

I kommunikationen med andra människor så är det i första hand ögonen som drar till sig barnets uppmärksamhet. Barnet känner igen sina föräldrars röster och skiljer dem från andra människor. Det är svårt att veta exakt eftersom barnet känner igen mamman redan från födelsen men någon gång mellan en och två månader börjar barnet också kunna skilja på andra människor och känner igen en del. Barnet börjar bilda sig en uppfattning om hur det sociala samspelet fungerar och blir förvirrat om föräldern inte reagerar som förväntat, om barnet däremot får den respons som förväntas känner barnet att det kan lita till de vuxna och får på så sätt en trygg anknytning till dessa personer.

Vid ungefär två månaders ålder sker det ett språng i utvecklingen av barnets sinnen.