De flesta barn kan nu gripa tag i saker som hänger framför dem men de har ännu inte förmåga att släppa taget förrän de tappar intresset för det de håller i. En del barn börjar kunna krypa nu.

Jollret består av kombinationer av vokaler och konsonanter (goooo, dääää). Nu är det viktigt att barnet får vara med och lyssna när andra pratar och själv få ingå i samtal eftersom det underlättar den språkliga utvecklingen.

Nu kan man, om man, vill börja lite försiktigt med smakportioner men man kan mycket väl fortsätta att helamma ytterligare en tid om man vill och tycker att barnet inte är moget för smakportioner än.

Nu känner barnet igen människorna i sin omgivning och förknippar en del med goda upplevelser och andra kanske med mindre goda upplevelser, det börjar förstå att människor finns fast de inte syns eller hörs. Barnet har bildat sig en uppfattning om att kunna påverka sin omgivning och börjar själv välja ut viktiga personer och aktivt knyta an till dessa. Det kan visa sig som att det blir ledset om en person barnet knutit an till försvinner utom synhåll.