Barn som följer genomsnittsmallen kan stå om man håller i, men skillnaderna är stora och en del klarar det redan medan andra väntar lite till.

Tappar barnet en sak som det håller i så letar det inte aktivt efter det utan tappar intresset, det verkar ändå so om det har en uppfattning om att saker finns fast de inte syns.