Barnet känner igen rösterna hos de människor som står det närmast: föräldrar, syskon och andra.