Barnet arbetar på med sitt förhållningssätt till tillit-misstro till andra personers förmåga och vilja att tillgodose grundläggande behov (värme, föda, skydd, närhet, kontakt). Fungerar det bra leder det med tiden till att barnet kan se framåt, klarar av frustration och lär sig att dess behov inte måste tillfredsställas direkt utan barnet kan vänta en stund. Fungerar det dåligt leder det till att barnet blir misstänksamt, avvisande, resignerar och blir tillbakadraget.

Barnet är intresserat av mammans ansiktsuttryck. Det kan skilja på manliga och kvinnliga ansikten och föredrar glada framför ledsna ansikten. I kommunikationen med andra kan det hända att barnet skrattar.

Nu testar barnet att använda vokaler när det jollrar (oooo, aaaaah, ööööh).