Autonomi-tvivel, barnet fortsätter att testa sin självständighet och gör egna val vilket leder fram till växande självförtroende.

De allra flesta barn kan gå vid två år, de kan också springa, gå baklänges och gå i trappa även om det sker bredbent och med ett trappsteg i taget.

Nu kan barnet ungefär 300 ord, när det fyller sex år har det hunnit lära sig över 10 000 ord.