Autonomi-tvivel, barnet testar sin självständighet och gör egna val vilket leder fram till växande självförtroende.

Barnet kan tänka på handlingar utan att utföra dem, de provar olika idéer och de kan tänka ut konsekvenser utan att prova i praktiken.

90% av alla barn har sagt sitt första ord. Det är fortfarande svårt att forma ljuden och att använda orden rätt.