De flesta föräldrar är någon gång med om att deras barn jämförs med andra barn vere sig de själva är intresserade av att göra det eller ej. Ibland stärks man i förvissningen om att man har ett alldeles normalt barn men ibland späds oron på. Här hittar du böcker som handlar om barns utveckling ur olika perspektiv.