Barns utveckling

De flesta föräldrar är någon gång med om att deras barn jämförs med andra barn vere sig de själva är intresserade av att göra det eller ej. Ibland stärks man i förvissningen om att man har ett alldeles normalt barn men ibland späds oron på. Här hittar du böcker som handlar om barns utveckling ur olika perspektiv.

Lämna ett svar