Om hjärnan hos ett barn skadas kan den hitta nya vägar för språket. Hjärnan har en enastående förmåga att reparera skador. Genom att studera barn som av någon anledning varit tvungna att operera hjärnan där språkcentrum sitter visar att barn upp till åtminstone tio år kan lära sig att använda andra hjärnhalvan (den högra) till språket.