När man jämför barnadödligheten i olika länder skiljer resultaten mycket mellan olika undersökningar. En orsak till skillnaderna kan i vissa fall vara att det finns olika sätt att definiera skillnaden mellan ett missfall och en dödfödsel. Norge har till exempel en barnadödlighet på 8,5 per 1000.

Statistik från 1994:

Perinatal dödlighet, det vill säga dödlighet i samband med förlosssningen och första veckan efter:
Sverige: 5,4 per 1000 förlossningar
Finland: 5,4 per 1000 förlossningar
Grekland: 9,7 per 1000 förlossningar
Nordirland: 9,7 per 1000 förlossningar