FN har satt upp mål, Millennium Development Goals, för att öka människors välbefinnande runt om i världen. Bland annat handlar det om att minska spridningen av AIDS och öka chanserna till utbildning i fattiga länder. MDG-4 handlar om att minska dödligheten med två tredjedelar bland barn under 5 år mellan år 1990 och år 2015. Mellan 1960 och 1990 lyckades man halvera barnadödligheten men de nya målen är högt satta och det är många som tvivlar på att målen kommer att uppnås. Spridningen av AIDS och fattigdom är två viktiga faktorer som påverkar barnadödligheten starkt och för att komma åt det ena måste det andra också åtgärdas.

Ungefär fyra miljoner barn i världen dör under sina första fyra levnadsveckor och ungefär lika många föds döda. I industriländerna finns det resurser för att ta om hand och hjälpa så att de allra flesta kvinnor och barn mår bra och klarar sig bra även vid stora komplikationer, 99% av alla barn som dör under den första månaden efter födelsen föddes i ett fattigt land. Störst risk är det att föda och födas i södra Centralasien och i Afrika söder om Sahara. För tidig födsel (28%) infektioner (26%) och asfyxi (23%) är de vanligaste dödsorsakerna. Så många som 7% av de nyfödda barnen dör av stelkramp. Problemet gäller inte bara barnen utan även för kvinnor som föder barn är barnafödandet förenat med livsfara, runt om i världen dör cirka en halv miljon kvinnor om året på grund av graviditetsrelaterade orsaker.