Antibiotikabehandling av förskolebarn

Antibiotikabehandling är vanligt bland förskolebarn. Risken att barn i förskoleåldern ska behandlas med antibiotika är större om de går på förskola. Det kan såväl bero på att dagisbarn i större utsträckning utsätts för infektioner än barn som är hemma som att dagisbarn av olika anledningar inte riktigt får tid att låta kroppen läka ut sjukdomen på egen hand.

Lämna ett svar