Antibiotikabehandling är vanligt bland förskolebarn. Risken att barn i förskoleåldern ska behandlas med antibiotika är större om de går på förskola. Det kan såväl bero på att dagisbarn i större utsträckning utsätts för infektioner än barn som är hemma som att dagisbarn av olika anledningar inte riktigt får tid att låta kroppen läka ut sjukdomen på egen hand.