Även om många barn får astma, en sjukdom som ökar i antal sjuka, är det många barn som blir bättre när de blir större. Faktorer som påverkar risken att drabbas av astma är allergi typ 1, låg födelsevikt och astma i familjen. Riskerna att husdjur ska orsaka astma och allergi varierar i olika undersökningar, en teori kring detta är att det kan vara så att den ålder då man utsätts för pälsdjur är avgörande för om man utvecklar astma eller ej.