Orsaker till astma

Även om många barn får astma, en sjukdom som ökar i antal sjuka, är det många barn som blir bättre när de blir större. Faktorer som påverkar risken att drabbas av astma är allergi typ 1, låg födelsevikt och astma i familjen. Riskerna att husdjur ska orsaka astma och allergi varierar i olika undersökningar, en teori kring detta är att det kan vara så att den ålder då man utsätts för pälsdjur är avgörande för om man utvecklar astma eller ej.

Lämna ett svar