Svenska forskare har studerat hur höga halter av björkpollen under graviditeten kan påverka risken att barnet får allergier. Våren 1993 var pollennivåerna höga i Stockholmsområdet och 1994 var de låga. Barn som utsattes för de högre doserna under 1993 utvecklade i högre grad allergier än de barn som föddes året efter. De barn som utsattes för björkpollen under fosterstadiet och föddes sommaren 1993 hade allergier i högra utsträckning än de som föddes ett år senare, störs påverkan hade det för de barn som utsattes för björkpollen sina första tre levnadsmånader.