Allergier beror på att kroppens normala försvarsmekanismer mot främmande ämnen inte fungerar riktigt som de ska utan överreagerar för vissa ämnen. Gränsen mellan rent allergiska reaktioner, intoleranser och överkänslighetsreaktioner är flytande och därför svåravgränsat och svårdefinierat. Den som har en allergi mot ett ämne är ofta överkänsliga även mot andra ämnen. Hos den som är matallergisk kan allergiska symtom komma från alla delar av kroppen. Vanligast är symtom från mag-tarmkanalen, huden och luftvägarna. Matallergi kan även utlösa en systemisk allmän reaktion sk anafylaktisk eller allergisk chock. Detta tillstånd är livshotande och kan leda till döden om personen inte omedelbart kommer under läkarvård. Matfett, ägg, baljväxter, frukt och latex, mjölk, fisk och skaldjur samt nötter och fröer innehåller ämnen som kroppens immunsförsvar kan reagera på.

Det vanligase är att barnet ärver ena eller båda förälrarnas allergi men det är inte säkert att symtomen är desamma. Allergin kan uppträda från det att barnet ammas och upp i vuxen ålder. En del allergier växer man ifrån medan andra är bestående. Det finns t.ex. ett samband mellan björkpollenallergi och allergiska besvär till följd av att man ätit hasselnötter, råa äpplen eller morötter. Livsmedelsverket rekommenderar att barn med ärftlig benägenhet för allergi ammas 4-6 månader och att man börjar introducera annan mat medan man ammar.

De livsmedel som oftast ger allergiska reaktioner är mjölk, ägg, fisk, skaldjur, baljväxter, spannmål och nötter.

Om man misstänker att ett barn reagerar på ett födoämne kan man prova att ta bort det från kosten en tid men det är viktigt att man pratar med BVC eftersom man kanske behöver komplettera med något annat istället. Vill man göra en utredning så tar man kontakt med sin BVC-sköterska så att man får aktuell information om allergin.