Allergier blir allt vanligare, om det beror på att världen blivit farligare och mer oren eller om det beror på att fler fall upptäcks är kanske inte så självklart. Det finns många teorier till orsak och verkan.

Det finns studier som kommit fram till att astma och allergier är vanligare i norra Sverige än i södra. En studie jämförde barn i Linköping med barn i Östersund. Där fann man att pollenallergi var lika vanligt på båda platserna. Barn i Östersund var oftare pälsdjursallergiker men det kunde kopplas till att det var vanligare att man hade pälsdjur där. Katt anses som ett allergiframkallande djur, detta stämmer hos de barn som bär på anlag för allergi men hos andra barn är det inte farligare ur den synvinkeln. Rökning under graviditeten var förknippat med högre risk att drabbas av allergi i södra Sverige medan förhållandet var det omvända i norr. Studien visade också på samband mellan födelsevikt och utvecklande av allergi fram till 10-11 årsåldern.