Att oroa sig för sitt barns hälsa är en av huvuduppgifterna i föräldraskapet. Som alltid gäller det ändå att klara balansgången mellan att ständigt täras av oro och känslan av att vara överbeskyddande. Här presenteras böcker om barns sjukdomar och deras hälsa i allmänhet, böcker som förhoppningsvis kan tjäna som stöd för vetgiriga föräldrar.
bild saknasbild saknasbild saknasbild saknas