Beslutet om ett akut kejsarsnitt kan komma hastigt. Ibland är det pappan som får föra mammans talan i en situation där det av någon anledning bedöms säkrast att förlösa med kejsarsnitt. Därför är det viktigt att det blivande föräldraparet diskuterar igenom sina önskemål innan förlossningen och helst föra ner dem på papper så att man inte glömmer något i hasten.

Oftast får pappan vara med under kejsarsnittet om det inte är extremt bråttom. Ofta känner man sig tyvärr utelämnad eller frånsprungen när kvinnan rullas in för operation även om man får sitta med. Kvinnan och barnet är de personer som personalen har framför ögonen och ska hjälpa så snabbt de kan, ibland fokuserar de kanske allt för mycket på mamman och barnet och glömmer bort att situationen kan vara minst lika skrämmande för pappan. Det kan vara bra att ta upp detta problem under graviditeten och fundera över hur du skulle vilja ha det om det skulle bli aktuellt med kejsarsnitt.

Alla män vill eller kan inte vara med under ett akutsnitt. Detta ska respekteras i alla lägen. Kanske kan man kompromissa så att mannen är med en stund och sedan tar emot barnet när det ska vägas och mätas. Finns tillfälle kan mamman ha någon annan närstående person med sig under själva snittet om pappan inte vill vara med då.

Även om mamman sövs kan pappan vara med. Mamman har kanske inte stort behov av stöd när hon är sövd men pappan kan vara med och ta emot barnet samt sköta det tills mamman vaknar upp igen. Att veta att pappan finns där för barnet innebär oftast en trygghet för mamman.

Särskilt efter ett snitt där mamman sövts får pappan räkna med att berätta om operationen och tiden fram tills hon vaknar upp igen. Även om hon är vaken kan hon vara snurrig av smärtlindrande medel så man kan få vara beredd att berätta om och om igen.