Vad är en aktiv pappa? Ja, det är upp till var och en att avgöra utifrån sina erfarenheter, drömmar och samvete. Det finns några viktiga saker som kanske är lätt att glömma bort när man försöker vara en aktiv och bra pappa men ständigt går med en känsla av misslyckande och tynande självförtroende.

Det första som är viktigt att tänka på är att precis som nyblivna fäder så är nyblivna mödrar oerfarna och klumpiga. Även mammor byltar på barnen mer kläder än nödvändigt om vintern eller glömmer att sätta på vantar eller tossor när det är bråttom iväg och barnet oupphörligen skriker. Även mammor överstimulerar sina barn eller missar att barnet är trött istället för hungrigt så att det blir svårt om inte omöjligt att få barnet att somna sedan. Även mammor är osäkra på vilken mat man ?bör? ge sitt barn och vilken mat som enligt ?experter? är förkastlig för spädbarn.

En viktig skillnad mellan kvinnor och män i deras föräldraroller är att kvinnor på ett annat sätt än män tillåts göra fel. Även om det handlar om samma misstag ses männens fel som allvarligare och mannen tillrättavisas ofta av kvinnan när han gör fel samtidigt som det omvända sällan sker. Ett vanligt problem är att mannen ofta drar sig tillbaka när han känner sig osäker. När mannen drar sig tillbaka är det naturligt att kvinnan tar över och fyller i. Ju mer mannen drar sig tillbaka desto mer styr kvinnan, ju mer kvinnan styr desto osäkrare blir mannen och drar sig tillbaka ytterligare. Detta bildar en negativ spiral där mannen stängs ute allt mer medan kvinnan tar över en större del av ansvaret för barnet. Män som släpps in i gemenskapen mor-barn och får delta på ett aktivt sätt som passar honom själv känner automatiskt ett större engagemang. Ju mer han känner att han deltar desto större blir hans engagemang.

Många män som vill vara aktiva men ställs åt sidan på ett för honom oönskat sätt utvecklar mer eller mindre djupa depressioner. Man har sett att om dessa män tillägnas kunskaper och leds in i ett aktivt föräldraskap hävs depressionen.

Att mannen skulle ha svårare att engagera sig i sitt barn och att det skulle ta längre tid för honom än för kvinnan är något som diskuteras och numera betvivlas allt mer. Förutom att mannen har förväntningar på sig att stå åt sidan ges han sällan samma tid att lära sig och anpassa sig som kvinnan vilket gör att kvinnan har ett försprång även om man bortser från andra eventuella faktorer som kan påverka detta.