Att vänta barn genom adoption är ju inte som att vara gravid men närapå. Väntan, längtan och förväntningarna finns där medan man väntar på barnet. I listan till vänster hittar du böcker om adoption. Det kan vara böcker om hur man går till väga rent praktiskt men det kan också vara böcker om hur adoptivföräldrar respektive -barn upplever sin situation.