De mönster för anknytning som används mellan mor och barn när vi är små upprepas till viss del när vi blir äldre och går in i kärleksförhållanden. Många människor som i vuxen ålder mår dåligt har haft en dålig anknytning till ena eller båda föräldrarna när de var barn. Anpassning är en kombination av det man upplevt tidigare i sin utveckling och nuvarande omständigheter, människans förmåga till anpassning påverkar hur hon eller han klarar av att hantera svåra situationer. Svåra upplevelser i barndomen innebär inte automatiskt att man kommer att må dåligt eller utveckla psykisk sjukdom men de påverkar hur man klarar av att hantera olika situationer vilka kan leda fram till sjukdom.