Barnet har ett medfött behov av att söka närhet och kontakt med andra människor, barnet kan helt enkelt inte låta bli att knyta an till en vuxen person. Enligt vissa tankar (Bowlby) knyter barnet an till andra personer enligt följande mönster:

  1. Sociala relationer oberoende av ”person” fram till och med två månaders ålder
  2. Sociala relationer till vissa ”personer” mellan två och sju månaders ålder
  3. Aktivt kontaktarbete gentemot ”utvalda personer” sju månader till två år
  4. Målinriktade relationer från två års ålder och uppåt

Orsakerna till otrygg anknytning hos barnet är komplexa och det finns sällan eller aldrig bara en eller ett par orsaker till att det sker eftersom barnet har inre resurser att hantera enstaka händelser. Man har till exempel funnit samband mellan postpartumdepression och otrygg anknytning, i det fallet är det viktigt att komma ihåg att det kan finnas flera bakomliggande orsaker till själva depressionen såsom dålig ekonomi eller annan sjukdom. I och med att mamman oftast är den som är hemma första tiden med barn så är det i allmänhet relationen mellan mor och barn som studerats, naturligtvis är pappans eller partnerns inverkan på barnet viktig men det verkar som om trygga barn verkar ha mammor som är känsliga för barnets signaler och är flexibla i samspelet med sina barn, mammor till undvikande barn är inte lyhörda och visar sällan positiva känslor och ambivalenta barn, barn som är varken eller, har mammor som pendlar mellan de båda ytterligheterna.

Anknytningen till barnet börjar redan i graviditeten genom fantasier och interaktion, hur mamman har knutit an till det väntade barnet i tredje trimestern verka kunna vara en indikator för hur hon kommer att fortsätta efter förlossningen. Ålder, antal barn sedan tidigare, relationen till partnern och attityden till graviditeten är viktiga faktorer som påverkar denna anknytning. Andra faktorer är kvinnans upplevelse av sin egen mamma och vilken roll barnafadern spelar för kvinnan. Efter förlossningen är viktigaste faktorerna hur kvinnan knutit an under graviditeten och kvinnans personlighet. Relationen till partnern och upplevelsen av barnets temperament är andra faktorer som påverkar hur kvinnan knyter an till sitt barn.