Som så ofta när det gäller engelska uttryck så är det svårt att hitta bra svenska ord, men attachment betyder ungefär tillgivenhet eller att knyta någon till sig om man tar det ordagrant. Ibland kallas ”Attachment parenting” för ”AP” helt enkel eller ”Nära föräldraskap”. I grunden handlar det om anknytningen mellan förälder och barn. En mamma eller pappa som knutit an till sitt barn bekymrar sig över barnets gråt och vill försöka hitta sätt att trösta och uppfylla barnets behov, man bekymrar sit inte så mycket över vad som anses rätt eller fel utan agerar utifrån det som känns rätt för en själv och ens barn.

Attachment parenting är en föräldrafilosofi som utarbetats av makarna Sears i USA. De har uppfostrat åtta barn varav ett adopterat. Martha är sjuksköterska och arbetar som förlossningspedagog och amningsrådgivare. Bill är professor i pediatirik och har arbetat på barnsjukhus i både USA och Canada.

AP använder sig av sju verktyg:

 1. Anknytning vid födelsen. De första dagarna och veckorna är viktiga för hur mor och barn knyter an till varann. En jobbig förlossning eller separation efter ett kejsarsnitt är inte något som förstör chanserna till anknytning, anknytningen är en process som kan få ta en tid.
 2. Amning. Amning är bra för barnet på många sätt och det ger mamman tillfälle att lära sig barnets kroppsspråk och signaler. Det stimulerar också frigörandet av hormonerna prolaktin och oxytocin som hjälper till i anknytningsprocessen.
 3. Bära. När barnet bli buret lär det sig massor om omvärlden genom att passivt se på och uppleva det som händer. Den fysiska närheten bidrar också till anknytningen både barn till förälder och förälder till barn.
 4. Sova nära. Att ordna så att alla kan sova så bra som möjligt är det bästa sättet att sova. Ju närmare varann desto bättre. Att sova tillsammans kan ge ytterligare en dimension till sömnen, det ger tillfälle för stressade föräldrar att knyta an till sitt barn under natten när det är lugnt runt omkring, barnet behöver inte vakna och vara rädd utan känner hela tiden föräldrarnas närhet och barnet lär sig från början att det är mysigt att sova utan en massa rädslor.
 5. Lita på språkvärdet i barnes skrik. Skriket är en överlevnadsinstinkt som föräldrar utvecklas att förstå med tiden. Genom att svara på barnets skrik bygger barnet upp en tillit till föräldern och dess förmåga att ta hand om sig. Barn skriker inte för att manipulera sina föräldrar utan för att de vill förmedla någonting.
 6. Undvik metoder och kurer. AP lär föräldern att sålla bland råd och kan välja bort stelbenta metoder som går ut på att använda scheman eller låta barnet skrika. Sådana råd brukar hjälpa kortvarigt men skapar en klyfta mellan förälder och barn och de hjälper inte föräldern att bli expert på sitt barn.
 7. Balans. Det är viktigt att hitta balans i hela familjen. Förälderns egna behov är också viktiga och det är viktigt att hålla liv i relationen,

Är du intresserad av att läsa mer om Attachment Parenting? Makarna Sears har givit ut en mängd böcker, tyvärr är ingen översatt till svenska, bl.a.:

 • 25 Things Every New Mother Should Know
 • Baby Book
 • Good Behaviour Book
 • Fussy Baby Book
 • Baby Sleep Book

Leta böcker på AdLibris
Leta böcker på Bokus

Inga kommentarer

 1. Author

  Till den kritik som framförs mot Attachment Parenting hör att det är lätt att bli allt för fokuserad vi de redskap som används. Har man tagit till sig Attachment Parenting som föräldrafilosofi därför att man känner sig osäker i sin föräldraroll är det kanske lätt att centrera sitt föräldraskap kring bärande och snyggaste bärsjalen eller oroas över skriket som barnets uttryckssätt istället för att försöka lära sig att tolka barnets signaler och handla utifrån dem.

  Det där med AP är klurigt och en vanlig fråga när man surfar runt bland diskussionsgrupper om AP på olika föräldra sajter på nätet är huruvida frågeställaren själv eller andra föräldrar lever enligt AP-filosofin. För många är det som beskrivs något de gör intuitivt, andra får kämpa mer för att nå dit, några försöker men vet inte själva hur väl de lyckas.

  Kärnan i Attachment Parenting är inte hur mycket man bär sitt barn i sjal eller ammar eller samsover. Som ordet ”attachment” antyder handlar det om att knyta an till sitt barn, vara närvarande i samvaron och vara lyhörd för dess behov. Man kan bära, amma eller samsova på ett mekaniskt sätt utan att reflektera särskilt mycket över barnet eller hur man beter sig med eller mot barnet. En flaskmatande mamma eller pappa som använder barnvagnen flitigt och har sitt barn sovande i en egen säng kan ha knutit an precis lika bra till sitt barn.

  Även om det kan kännas obekvämt att veta att den bästa experten på ditt barn är du själv, inte din mamma, inte din svärmor, inte din BVC-sköterska eller någon av alla TV-/radio-/författarexperter utan du, så växer man själv som människa när man upptäcker att det blir bra. I anknytningsprocessen lär man sig vilka barnets behov är men det är en stor utmaning att hitta tilltro i sin förmåga att vägleda och fostra våra barn och att lita till vår kunskap om att våra barn kan vägleda oss i vårt föräldraskap.