Människan slutar aldrig utvecklas. I grunden handlar det till viss del om att utvärdera och omvärdera livet så långt man kommit och förhoppningsvis ta sig vidare i sin utveckling.

I barnafödande ålder blir bindningen till en partner, livskamrat eller vad man vill kalla det en viktig uppgift. Urvalskriterierna varierar mellan olika kulturer och förändras med tiden. Ibland är det föräldrarna som väljer, ibland det vi kallar kärlek. Även som vuxna knyter vi an till andra personer, i vissa fall är personerna i stort sett desamma genom hela livet men vi knyter också an till nya personer hela tiden. Ibland kallar man det för socialt stöd, ibland för en trygg anknytning. I båda fallen handlar det om att ha personer runt om sig som ger stöd och uppmuntran och som hjälper en att hantera problem och motgångar. Vuxna med en trygg anknytning har lättare att uppskatta sin partner, hantera konflikter och vara öppen gentemot denne. Vuxna med en ambvivalent anknytning är mer osäkra i relationen och har lättare till svartsjuka. I undvikande relationer är man rädd för närhet och svårt att engagera sig i sin partner.