Barn som har mammor som har lätt att svara på barnets signaler är i allmänhet mer nöjda än andra barn. Dessa mammor upplever själva att deras barn är lätta att ta hand om och upplever att de har bättre stöd från partner och vänner än mammor som inte är lika känsliga för sina barns signaler. Även om det oftast talas om vikten av den tidiga anknytningen mellan föräldrar och barn så är det viktigt för barnet att kunna känna trygghet hos föräldrarna under hela uppväxten. Hos en treåring kan det vara svårt att upptäcka detta eftersom det händer så mycket i deras föreställningsvärld ändå men vid fem år blir det tydligt att ett barn med trygg anknytning till sina föräldrar också har djupare känslomässig förståelse än barn med dålig anknytning. Om mamman lyckas knyta an till sitt barn på ett bra sätt redan från början underlättar det sexåringens förmåga att tolka känslouttryck och barnet får en bra förståelse för sociala och känslomässiga händelser vid elva års ålder.