De flesta kvinnor börjar knyta an till sitt barn redan under graviditeten, de sätter namn på magen eller sjunger för barnet där inne till exempel. Kvinnor som knutit an till sitt barn redan under graviditeten har lättare att anpassa sig till mammarollen efter förlossningen. Anknytningen bidrar till att kvinnan anpassar sig till graviditet och moderskap vilket leder till att hon känner sig bättre förberedd inför förlossningen, har bättre kontroll över förlossningsupplevelsen, har en bättre relation till partnern och upplever att partnern deltar mer i vården av barnet.