Amningssymbol

Jag har sett symbolen på en del ställen, nu vet jag var den kommer ifrån. Bilden är det vinnande bidraget i Mothering Magazine, ritad av Matt Daigle och under Public Domain. Tanken var att bilden skulle finnas på platser där det är OK att amma. Jag vet inte hur det har blivit med det men bilden finns här och där på Internet i samband med amning. Läs mer på http://www.mothering.com/sections/action_alerts/iconcontest/icon-winner.html