Den första tiden efter det att man fått barn behöver de flesta kvinnor inte använda preventivmedel om de helammar och inte har fått tillbaka sin mens. Samtidigt kan det kännas tryggt att ha något extra skydd. Minipiller är det som rekommenderas om man vill använda tabletter, annars kan man sätta in spiral, ta p-spruta, sätta in p-spruta, använda p-dator eller använda sig av naturlig familjeplanering.

Anledningen till att minipiller är att föredra är att progesteronet i tabletterna påverkar mjölken mindre än östrogenet som är i vanliga p-piller. Kombinerade p-piller påverkar mjölkproduktionen och gör att ägglossningen kommer igång tidigare. Kombinerade p-piller innehåller gestagen samt östrogen medan minipiller enbart innehåller gestagen. Ett problem är att minipiller ger ett sämre skydd än kombinerade p-piller. Det finns ett p-piller, Cerazette, som är östrogenfritt och kan användas vid amning, de biverkningar som finns är relaterade till gestagentillförseln. Enligt de studier som gjorts hittills påverkar Cerazette varken modersmjölken eller barnets tillväxt samtidigt som det har samma effekt som kombinerade p-piller.

Alla hormoner påverkar kroppen på något sätt. Piller med bara progesteron påverkar amningen mindre än p-piller med östrogen och kopparspiral påverkar amningen mindre än hormonspiral som innehåller progesteron. När det gäller spiraler är hormonhalterna så låga att det är oklart hur stor påverkan verkligen är.