Amning som preventivmetod (Lactational Amenorrhea Method, LAM) garanterar inte att man inte kan bli gravid men fördröjer mensen, särskilt om man helammar. LAM har en säkerhet på 98% de första 6 månaderna efter förlossningen om man helammar och ammar vid behov på natten. LAM bygger på att man följer tre grundregler: barnet är yngre än sex månader, mamman har inte fått tillbaka mensen och mamman helammar eller delammar men låter barnet styra amningen dygnet runt. Om man ammar innan man ger annan mat så kan man med lite tur skjuta ytterligare på första ägglossningen. Det viktiga är i det här fallet inte att man har mycket mjölk utan det viktiga är att barnet får suga så ofta det vill.

Ett halvår efter förlossningen hade 97% av alla ammande kvinnor i en kinesisk studie normal menscykel. När barnet suger på bröstvårtan stimuleras frisättningen av vissa hormoner som gör att mensen fördröjs men stimulerar mjölkproduktion. När barnet börjar suga allt mer sällan kommer ägglossningen tillbaka. Före sex månaders ålder så är det sällsynt att mensen föregås av ägglossning om man helammar men det händer. Kvinnor som helammar har mindre östrogen i urinen än delammande (ungefär hälften), mest har flaskmatande mammor (tre gånger så mycket som helammande).

I en brittisk studie om helamning som preventivmedel visade det sig att tre fjärdedelar av mammorna ammade efter sex månader och av dem helammade lite över hälften fortfarande. En tredjedel fick mens under det första halvåret medan de fortfarande ammade och en femtedel fick mens medan de helammade. Ersättning ökade ?risken? att få mens med över fyra gånger och nappanvändning ökade risken över tre gånger. Helamning ökar graviditetshormonhalterna, progesteronhalterna, i blodet vilket hämmar ägglossning och menstruation, när man använder tillägg/ersättning eller napp så suger inte barnet lika ofta och hormonnivåerna sjunker.

En genomgång av ett antal studier som gjorts av Cochrane visar att det är osäkert hur säker LAM är som preventivmetod, inte minst eftersom olika studier har olika kriterier som de går efter. WHO gjorde en genomgång och fann bland annat att under de första sex månaderna efter förlossningen blev 0,9-1,2% (beroende på hur ammenoré definierades) av kvinnorna gravida medan de helammade och utan att ha haft mens innan. 0,7-0,8% av de som slutade amma innan sex månader blev gravida under delamning fram tills de slutade amma. Vid 12 månader hade 6-7% blivit gravida av de som helammade och 3-5% hade blivit gravida under helamning fram tills de slutade amma.