newborn baby breastfeeding

Amning och maligna sjukdomar

Maligna sjukdomar innebär elakartade sjukdomar som i värsta fall kan leda till döden, till skillnad från till exempel förkylningar som man oftast blir frisk ifrån ganska snabbt. En svensk studie på knappt 1 000 barn som föddes 1988-1992 visade inga samband mellan hur länge man ammar sitt barn och riskerna att barnet ska drabbas av maligna, elakartade sjukdomar.