Amning efter kejsarsnitt

Många som fött med kejsarsnitt är oroliga att inte kunna amma. Allt för många fokuserar amningsinformation på de första viktiga timmarna efter förlossningen. Visst är de viktiga men det är inte livsavgörande om man missar dem. Man kan ställa sig frågan vad alternativet vore. Numera kan kvinnan i många fall få barnet till sig redan på operationsbordet. Det kan vara bökigt när man sitter fast i all apparatur men känslomässigt kan det vara viktigt att få den stunden. Ibland mår mamma och/eller barn så dåligt att de måste skiljas åt för några timmar. De timmarna går att ta igen senare men då är det kanske ännu viktigare att få stöd av barnmorskan eller partnern.

Det går inte att säga att det generellt är svårare att få igång amningen efter ett kejsarsnitt. Men ibland kan det vara så eftersom den första tiden när man ska få igång amningen ändå är ganska känslig för störningar. Att man har svårt att få igång amningen trots att man vill kan bero på:

  • att hormonerna har inte hängt med
  • svårigheter att ta till sig sitt barn t.ex. om man kanske inte känner att man fött på riktigt
  • svårigheter att lägga barnet rätt innan man klarar att lägga till barnet själv eftersom man inte är så rörlig efter ett snitt

Att försöka ha rutiner så att mamma och barn skiljs åt så lite som möjligt kan underlätta amningsstarten.