Tio steg till en lyckad amning

Amningsvänliga sjukhus följer ”Tio steg till lyckad amning” som kom 1989. Numera anser sig de flesta sjukhus vara amningsvänliga även om de inte skyltar med det på samma sätt som i början. Stegen innebär följande:

  • ha en skriven amningsstrategi som rutinmässigt delges all sjukvårdspersonal,
  • ge all personal nödvändiga amningskunskaper så att de kan upprätthålla denna strategi,
  • informera alla gravida kvinnor om fördelar med att amma och om vägen till en lyckad amning,
  • hjälpa mödrar att börja amma inom en halvtimme efter förlossningen,
  • visa mödrar hur de ska amma och hur de upprätthåller mjölkproduktionen även om de blir skilda från sina nyfödda,
  • inte ge nyfödda någon annan mat eller dryck än bröstmjölk, såvida det ej är medicinskt nödvändigt,
  • tillämpa ”rooming-in”, d v s tillåta mödrar och nyfödda att vara tillsammans hela dygnet,
  • uppmuntra fri amning, d v s oberoende av klockan,
  • inte ge nappar till spädbarn som ammas (varken sug- eller dinappar), samt
  • uppmuntra bildandet av stödgrupper för ammande mödrar och hänvisa mödrar till dem vid utskrivningen från sjukhuset/kliniken.

Lämna ett svar